Public School Employees of Meridian School District

Meridian School District #505 and Public School Employees of Meridian School District

Public School Employees of Meridian School District Positions, Job Descriptions and Salary Schedule

 

  • September 1, 2016 – August 31, 2017

 

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5

STEP 6

STEP 7

 

1-3 Yrs

4-5 Yrs

6-10 Yrs

11-15 Yrs

16-20 Yrs

21-25 Yrs

26+ Yrs

CUSTODIAL

 

 

 

 

 

 

 

Custodian

$ 18.04

$ 18.40

$ 19.14

$ 19.90

$ 20.70

$ 21.32

$ 21.75

Custodian (Night)

$ 18.30

$ 18.66

$ 19.40

$ 20.17

$ 20.96

$ 21.58

$ 22.01

Custodian (Lead)

$ 18.56

$ 18.92

$ 19.66

$ 20.43

$ 21.22

$ 21.84

$ 22.27

 

 

 

 

 

 

 

 

FOOD SERVICE

 

 

 

 

 

 

 

Food Service Worker

$ 14.08

$ 14.36

$ 14.94

$ 15.54

$ 16.16

$ 16.64

$ 16.98

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTATION

 

 

 

 

 

 

 

Regular Driver

$ 18.20

$ 18.57

$ 19.31

$ 20.08

$ 20.89

$ 21.51

$ 21.94

Driver Trainer

$ 20.14

$ 20.54

$ 21.36

$ 22.22

$ 23.11

$ 23.80

$ 24.28

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTATION SUPPORT

 

 

 

 

 

 

Bus Monitor

$ 14.03

$ 14.31

$ 14.88

$ 15.48

$ 16.10

$ 16.58

$ 16.91

Bus Washer

$ 17.85

$ 18.20

$ 18.93

$ 19.69

$ 20.48

$ 21.09

$ 21.51

 

 

 

 

 

 

 

 

MECHANICS

 

 

 

 

 

 

 

Mechanic

$ 22.71

$ 23.17

$ 24.09

$ 25.06

$ 26.06

$ 26.84

$ 27.38

Asst. Mechanic

$ 19.96

$ 20.35

$ 21.17

$ 22.02

$ 22.90

$ 23.58

$ 24.05

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPATCH

 

 

 

 

 

 

 

Dispatch

$ 20.14

$ 20.54

$ 21.36

$ 22.22

$ 23.11

$ 23.80

$ 24.28

 

 

 

 

 

 

 

 

MAINTENANCE

 

 

 

 

 

 

 

Maintenance

$ 19.96

$ 20.35

$ 21.17

$ 22.02

$ 22.90

$ 23.58

$ 24.05

Grounds Person

$ 18.04

$ 18.40

$ 19.14

$ 19.90

$ 20.70

$ 21.32

$ 21.75

Grounds Helper

$ 13.16

$ 13.43

$ 13.96

$ 14.52

$ 15.10

$ 15.56

$ 15.87